Rekonštrukcia Bratislava

Rekonštrukcia bytu

Upravíme a prerobíme Vám byt presne podľa Vašich požiadaviek a snov.

Rekonštrukcia bytu a ostatných interiérov sú ťažiskovou činnosťou našej firmy. V tejto oblasti poskytujeme komplexné služby. Vykonáme obhliadku pôvodného stavu, zameranie skutkového stav, bezplatnú a nezáväznú cenovú ponuku.

Vďaka nášmu širokému portfóliu prác a certifikácií vieme zabezpečiť kompletnú rekonštrukcia Vášho bytu výlučne našimi vlastnými remeselníkmi.

Medzi rekonštrukčné práce bytu spadajú práce ktoré realizujeme ako:

 • rekonštrukcia kúpeľne a WC
 • nová elektroinštalácia bytu
 • vyrovnanie podláh zhotovenie poterov
 • nové omietky
 • stierkovanie a maľovanie bytu
 • vodoinštalácie
 • búracie práce a rezanie panelových priečok
 • sádrokartonové stropy, priečky a podhľady
 • vymurovanie nových priečok
 • výmena okien
 • kurenárske práce
 • úprava plynu
 • stavebné a obkladačské práce
 • odvoz sute a likvidácia na skládke
 • výnos sute a materiálu

Kompletná rekonštrukcia bytu cez našu spoločnosť trvá približne 10 až 14 pracovných dní pričom sú vykonané všetky už spomínané práce.

Rekonštrukcia kúpeľne

Rekonštrukcia panelovej kúpeľne sa moc nelíši od rekonštrukcie umakartového jadra preto aj postup prác je veľmi podobný.

Hlavný rozdiel je, že sa nemusia murovať nové steny kúpeľne ako je to pri umakartovom jadre, ale namiesto toho je potrebné osekať obklad a pôvodné steny vyrovnať tak, aby sa ne dal obložiť nový obklad

Pri rekonštrukcií sa robia úplne nové rozvody vody a odpadov ktoré sú napojené priamo od stupačky preto sa jedná o úplne nové vetvy a samozrejmosťou je aj nová elektroinštalácia ktorá je ťahaná podľa novej dispozície pričom všetky rozvody sú medené.

Rekonštrukcia kúpeľne trvá 4 – 5 dní, Na rekonštrukcií diela sa pri týchto rekonštrukciách zúčastňujú dvaja pracovníci pričom na byt dochádza elektrikár, kúrenár alebo ďalší pracovníci podľa potreby.

Do kúpeľní sa vedia robiť podľa požiadaviek klienta naviac murované police, murované pulty, sadrokartónové podhľady, vkladanie sklobetónu, rozširovanie priečok za predpokladu neporušenia statiky, závesné wc, bidet, umývadlo vo wc alebo podomietkové systémy.

Priebeh prác pri rekonštrukcii bytov, bytových jadier, kúpeľní:

Predtým ako sa dá pristúpiť k danej rekonštrukcii je potrebná na začiatku BEZPLATNÁ obhliadka našim vedúcim u Vás v byte, s ktorým si preberiete vami požadovanú rekonštrukciu a na základe ktorej Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. Objednanie obhliadky môžete urobiť telefonicky alebo emailom, pričom si s Vami dohodneme termín obhliadky, ktorý Vám bude vyhovovať. Po obhliadke Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. V prípade, ak Vás naša cenová ponuka osloví je potrebné nás kontaktovať emailom alebo telefonicky ohľadom dohodnutia termínu pre rekonštrukciu.

Sme zazmluvnení s predajcami obkladov, dlažieb a sanity, pričom máme u týchto predajcov zľavy pre našich klientov až do výšky 30% na všetok tovar. Vďaka tomu, že budete realizovať rekonštrukciu cez našu spoločnosť vieme Vás poskytnúť zľavy u týchto predajcov: SIKO kúpeľne, Keramika Soukup

Stručný priebeh prác:

1. deň rekonštrukcie sa robia likvidačné, búracie a murárske práce, naváža sa stavebný materiál a vynáša sa materiál a suť.
2. deň sa robia vodoinštalácie, elektroinštalácie, plynoinštalácie, omietky, pripravuje sa podklad pre obkladanie a zabezpečuje sa dovoz sanity, ktorú máte objednanú ak nemáte inak zabezpečený dovoz.
3. a 4. deň sa robia obkladačské práce, škárovanie a inštalácia sanity ako vane, sprchovacie kúty, umývadla, batérie a pod…
4.a 5. dokončovacie práce, kompletizácia diela, ukončenie, odovzdanie a vyúčtovanie diela.

Maľovanie, stierkovanie:

V prípade, že máte záujem o maliarske práce, tak tieto práce Vám vieme zrealizovať, ale je možné tieto práce vykonať najskôr až nasledujúci týždeň pre technologické postupy preschnutia stavebných materiálov.

Počas rekonštrukcie sú práce neustále kontrolované našim vedúcim, ktorý navštevuje jednotlivé byty, v ktorých prebiehajú rekonštrukcie a dohliada nad vykonanými prácami.

Stavebný materiál:

Na rekonštrukcie dodávame vlastný stavebný materiál ako sú tvárnice na murovanie, lepidlá, omietky, zárubne, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál, potery a pod… pretože poznáme a máme už overené vlastnosti materiálov, s ktorými pracujeme. Sanitárny materiál ako obklady, dlažby, sanita si zabezpečuje zákazník sám, prípadne mu s nákupom radi pomôžeme.

Dovoz sanity:

V prípade, že potrebujete doviesť sanitárny materiál ako obklady, dlažby, sanita z predajne, vieme Vám našimi vozidlami zabezpečiť odvoz, ktorý realizujeme vždy 2. deň rekonštrukcie.

Odvoz sute:

Počas rekonštrukcie je pred vchodom do paneláku vytvorená dočasná skládka, kde je suť uložená vo vreciach. Táto bude 3. deň rekonštrukcie odvezená našimi vozidlami a zlikvidovaná na skládke, pričom bude vyčistené aj okolie, kde bola uložená.

Odovzdanie a ukončenie diela:

K ukončeniu diela dochádza zvyčajne 4. alebo 5. deň rekonštrukcie podľa náročnosti rekonštrukcie. Deň dopredu nás naši pracovníci informujú o blížiacom sa termíne ukončenia prác a dochádza k administratívnym úkonom t.j. spísanie a vystavenie dokumentov ako dodacie listy na materiál a prácu, zároveň je vystavená konečná faktúra za zhotovenie diela. V posledný deň rekonštrukcie nás približne 1 hodinu pred úplným ukončením kontaktujú pracovníci a následne prichádza k objednávateľovi náš vedúci pracovník s dodacím listom a faktúrou, kde sú vy&uacute ;čtované reálne množstvá práce a materiálu. Pred odovzdaním diela sa ešte raz skontrolujú vykonané práce a dochádza k podpisu preberacieho protokolu, odovzdaniu diela do užívania zákazníkovi a vyúčtovaniu diela.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Upozornenie:

Ak si objednávateľ chce zabezpečiť demontáže zariadenia svojpomocne je potrebné, aby nás o tom informoval, pričom sa vystavuje riziku, že v prípade nezahájenia prác zhotoviteľom napr. z dôvodu choroby bude daná časť bytu nepoužívateľná !!!

Neváhajte a objednajte si u nás BEZPLATNÚ obhliadku na základe ktorej Vám vypracujeme bezplatnú cenové ponuku na Vami požadované stavebné práce. Objednávku na obhliadku môžete urobiť emailom alebo telefonicky.

Rekonštrukcia bytového jadra

Umakartové bytové jadra sa nachádzajú vo väčšine panelových domov. Životnosť pôvodných umakartových jadier už dávno vypršala a už dávno nespĺňajú technické normy a samozrejme kultúru moderného bývania.

Pôvodná konštrukcia je zhotovená z umakartu a oceľovej alebo drevenej konštrukcie pričom sú použité staré vodovodné rozvody a staré el. hliníkové rozvody.

Rekonštrukcia bytového jadra trvá 4 – 5 dni, Na rekonštrukcií diela sa pri týchto rekonštrukciách zúčastňujú dvaja pracovníci pričom na byt dochádza elektrikár, kúrenár alebo ďalší pracovníci podľa potreby.

V bytových jadrách sa vedia robiť podľa požiadaviek klienta naviac murované police, murované pulty, sadrokartónové podhľady, vkladanie sklobetónu, rozširovanie priečok za predpokladu neporušenia statiky, závesné wc, bidet, umývadlo vo wc alebo podomiétkové systémy.

Nové jadro vymurujeme zo 7,5 cm ytongu s ktorého sú postavené obvodové steny nového jadra.

Pri rekonštrukcií sa robia úplne nové rozvody vody a odpadov ktoré sú napojené priamo od stupačky preto sa jedná o úplne nové vetvy a samozrejmosťou je aj nová elektroinštalácia ktorá je ťahaná podľa novej dispozície pričom všetky rozvody sú medené.

Stručný priebeh prác:

1. deň rekonštrukcie sa robia likvidačné, búracie a murárske práce, naváža sa stavebný materiál a vynáša sa materiál a suť.
2. deň sa robia vodoinštalácie, elektroinštalácie, plynoinštalácie, omietky, pripravuje sa podklad pre obkladanie a zabezpečuje sa dovoz sanity, ktorú máte objednanú ak nemáte inak zabezpečený dovoz.
3. a 4. deň sa robia obkladačské práce a inštalácia sanity ako vane, sprchovacie kúty, umývadla, batérie a pod…
4.a 5. dokončovacie práce, kompletizácia diela, ukončenie, odovzdanie a vyúčtovanie diela.

Maľovanie, stierkovanie:

V prípade, že máte záujem o maliarske práce, tak tieto práce Vám vieme zrealizovať, ale je možné tieto práce vykonať najskôr až nasledujúci týždeň pre technologické postupy preschnutia stavebných materiálov.

Stavebný materiál:

Na rekonštrukcie dodávame vlastný stavebný materiál ako sú tvárnice na murovanie, lepidlá, omietky, zárubne, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál, potery a pod… pretože poznáme a máme už overené vlastnosti materiálov, s ktorými pracujeme. Sanitárny materiál ako obklady, dlažby, sanita si zabezpečuje zákazník sám, prípadne mu s nákupom radi pomôžeme.

Dovoz sanity:

V prípade, že potrebujete doviesť sanitárny materiál ako obklady, dlažby, sanita z predajne, vieme Vám našimi vozidlami zabezpečiť odvoz, ktorý realizujeme vždy 2. deň rekonštrukcie.

Odvoz sute:

Počas rekonštrukcie je pred vchodom do paneláku vytvorená dočasná skládka, kde je suť uložená vo vreciach. Táto bude 3. deň rekonštrukcie odvezená našimi vozidlami a zlikvidovaná na skládke, pričom bude vyčistené aj okolie, kde bola uložená.

Odovzdanie a ukončenie diela:

K ukončeniu diela dochádza zvyčajne 4. alebo 5. deň rekonštrukcie podľa náročnosti rekonštrukcie. Deň dopredu nás naši pracovníci informujú o blížiacom sa termíne ukončenia prác a dochádza k administratívnym úkonom t.j. spísanie a vystavenie dokumentov ako dodacie listy na materiál a prácu, zároveň je vystavená konečná faktúra za zhotovenie diela. V posledný deň rekonštrukcie nás približne 1 hodinu pred úplným ukončením kontaktujú pracovníci a následne prichádza k objednávateľovi náš vedúci pracovník s dodacím listom a faktúrou, kde sú vy&uacute ;čtované reálne množstvá práce a materiálu. Pred odovzdaním diela sa ešte raz skontrolujú vykonané práce a dochádza k podpisu preberacieho protokolu, odovzdaniu diela do užívania zákazníkovi a vyúčtovaniu diela.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Upozornenie:

Ak si objednávateľ chce zabezpečiť demontáže zariadenia svojpomocne je potrebné, aby nás o tom informoval, pričom sa vystavuje riziku, že v prípade nezahájenia prác zhotoviteľom napr. z dôvodu choroby bude daná časť bytu nepoužívateľná !!!

Neváhajte nás kontaktovať – pôsobíme najmä v Bratislave, Žiline, Trenčíne, Považskej Bystrici a okolí.